Aktywacja usługi
Aplikacja Connect
Contract Information
Dezaktywacja usług/Tryb prywatny
Ręczne wyznaczenie
S-PIN
Sklep ŠKODA Connect
Tryb offline
Tryb warsztatowy
Weryfikacja klienta (identyfikator ŠKODA)
ŠKODA Connect