Impressum

Stopka redakcyjna

Fundamentem działalności ŠKODA AUTO a.s. jest pełna przejrzystość i otwarta komunikacja wewnątrz i na zewnątrz firmy. Ważne informacje na temat firmy ŠKODA AUTO a.s. i sposoby kontaktu z firmą znajdują się tutaj.

ŠKODA AUTO a.s. jest to spółka akcyjna według prawa czeskiego z siedzibą w miejscowości Mladá Boleslav.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Herbert Diess

Prezes Zarządu:
Bernhard Maier

Zarząd:
Michael Oeljeklaus

Bohdan Wojnar

Alain Favey

Dieter Seemann

Christian Strube

Klaus-Dieter Schürmann


Adres pocztowy:
tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: + 420 326 811 111
Fax: + 420 326 721 328

Centrum Obsługi Klienta:
Kontakt: info@info.skoda.pl
Tel.: 801234234

ŠKODA AUTO a.s. jest zapisana w rejestrze handlowym przy Sądzie Obwodowym w Pradze pod sygnaturą akt B 332.

Numer identyfikacji podatkowej ŠKODA AUTO a.s.: CZ 00 17 70 41.

Internetowy system rozstrzygania sporów:
Komisja Europejska uruchomiła platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .