Aplikace ŠKODA Connect
ŠKODA Connect
Informace o smlouvě
Aktivace služby
Deaktivace služby / režim Soukromí
S-PIN - Security PIN (bezpečnostní PIN)
Ověření zákazníka (ŠKODA Ident)